Przemysły kreatywne są coraz szybciej rozwijającym się sektorem w Lublinie, wyrosłym na styku kultury, sztuki, IT, rzemiosła i nowych mediów. Obecnie stanowią nie tylko element ekosystemu przedsiębiorczości w mieście – dane statystyczne pokazują, że sektor kreatywny ma ogromne znaczenie w gospodarce całego kraju. Szacuje się, że odpowiada za ponad 6% wartości dodanej wytworzonej w Polsce. 

Rozwój przemysłów kreatywnych w Lublinie jest możliwy dzięki niezwykłemu potencjałowi wynikającemu z różnorodnego charakteru miasta: akademickiego, przedsiębiorczego czy kulturalnego, który sprzyja edukowaniu twórców kreatywnych i generuje wysoki popyt na ich produkty i usługi.  Lublin w swych działaniach na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych za cel stawia sobie wparcie integracji środowiska, wzmacnianie więzi kooperacyjnych między podmiotami z branż kreatywnych a innymi sektorami, pomoc w zdobywaniu wiedzy biznesowej, wsparcie promocyjne i finansowe, a także rozwijanie różnego rodzaju kreatywnych przestrzeni. 

W celu zwiększenia rozpoznawalności przedsiębiorców z sektora przemysłów kreatywnych , Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin uruchomił Bazę Kreatywnych. Baza to miejsce, w którym twórcy kreatywni mogą zamieścić swoją wizytówkę, a kupujący lub usługobiorcy (którymi coraz częściej są lokalne firmy, ale także mieszkańcy) mogą poznać potencjał branży i znaleźć odpowiedniego realizatora swoich pomysłów. Realizowane w ostatnich latach w mieście projekty pokazują, że niejednokrotnie współpraca z firmami kreatywnymi nabiera nie tylko miejskiego, ale często ponadregionalnego czy międzynarodowego charakteru.

Zapraszamy osoby i firmy kreatywne zainteresowane promocją swojej działalności do wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego, natomiast wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług kreatywnych – do aktywnego wykorzystywania bazy w poszukiwaniu interesujących przedsiębiorców z naszego miasta.