o projekcie

Co nas zainspirowało?

Projekt powstał z przekonania o tym, że ludzie reprezentujący przemysły kreatywne dzięki swojej naturalnej skłonności do innowacyjności stanowią najbardziej wartościową grupę wśród przedsiębiorców. To oni konceptualizując, a następnie komercjalizując własne idee i pomysły są siłą napędową innowacyjnej gospodarki. Ta rozproszona grupa zasługuje na szczególną uwagę i zainteresowanie każdego dużego, ambitnego miasta, chcącego przyciągać talenty, rozwijać technologię i budować reputację miejsca przyjaznego do życia i prowadzenia biznesu.

Po co to robimy?

Naszym celem jest identyfikacja unikalnych, kreatywnych Lublinian prowadzących działalność oraz tworzących nieszablonowe rozwiązania, a następnie prezentacja ich pracy jako przykładu dobrych, rynkowych praktyk inspirujących innych.

Jak to robimy?

Pierwszym etapem każdej edycji projektu jest identyfikacja i nawiązanie relacji z kandydatami na Kreatywnych. Następnie, 12 wybranych osób bierze udział w sesjach zdjęciowych, których efektem są ujęcia portretowe, opis procesu twórczego oraz obraz miejsca pracy i jej produkt. Sesjom towarzyszą wywiady,
z których, w tegorocznej edycji powstaną krótkie etiudy filmowe. Autorami zdjęć i filmów są artyści pracujący w Lublinie. Cały materiał zdjęciowy i filmowy jest przekazywany uczestnikom projektu i może być wykorzystywany w promocji ich działalności.

Kiedy rozpoczęliśmy projekt?

Pierwsza edycja projektu odbyła się 2013 roku. Zainaugurowała ją czerwcowa wystawa w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, stanowiąca część programu ubiegłorocznej Nocy Kultury. Kolejne edycje odbywały się w latach 2014, 2015, 2016, a edycja piąta przypadająca na jubileusz 700-lecia miasta Lublina odbyła isę pod nazwą Miasto.to…

Co dalej?

Kreatywni przedsiębiorcy i twórcy stanowią rdzeń projektu oraz najważniejszy obiekt naszego zainteresowania. To ich będziemy tropić i pokazywać światu.

Kto za tym stoi?

Projekt, realizowany i finansowany przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin jest realnym przykładem kooperacji miasta i biznesu. Korzystamy z wizerunku Kreatywnych w zamian promując ich działalność w ramach kampanii promujących potencjał gospodarczy miasta.