Baza kreatywnych

  • Specjalizacja


Znaleźliśmy 56 wyników

Fundacja Lublin GameDev

Lublin GameDev Foundation was founded to bring together the local community of game developers and people who like to share their knowledge about making games. Since the beginning, Lublin GameDev…

Fundacja Lublin GameDev

Fundacja Lublin GameDev powstała by zrzeszać lubelską społeczność twórców gier. Osób, które lubią i nie boją dzielić się swoją wiedzą w zakresie ich tworzenia. Od samego początku fundacja organizuje wiele…

Octamedia

We are a small boutique agency that helps service companies get more customers through presence in search engines such as Google. We build visibility in organic and paid search results.…

Octamedia

Jesteśmy małą butikową agencją, która pomaga firmom usługowym pozyskiwać klientów dzięki obecności w wyszukiwarkach internetowych takich jak Google. Budujemy widoczność w darmowych oraz płatnych wynikach wyszukiwania. Zamieniamy wartościowy ruch w…

Pracownia Inspiracji

The Workshop of Inspiration – we are a Polish company specializing in comprehensive implementation of client’s projects but also in creating original ready-to-use objects. Our Team has extensive technical background…

Pracownia Inspiracji

Pracownia Inspiracji jest polską spółką, oferującą oprócz własnych gotowych prac przede wszystkim kompleksowe wykonanie projektów. Dzięki specjalistycznemu wykształceniu możemy zrealizować każdy pomysł od fazy sporządzenia rysunku po gotowy produkt. Pracujemy…

AYA Studio

Broadly understood animation is our element, we create music videos, explainer videos, motion videos for displays and the Internet.rnWe are also familiar with comprehensive multimedia productions combining text, games and…

AYA Studio

Szeroko pojęta animacja to nasz żywioł, tworzymy teledyski, explainer video, motion videos na potrzeby wyświetlaczy i Internetu. Nie są nam także obce kompleksowe produkcje multimedialne łączące w sobie informacje tekstowe,…

Idea Studio s.c. Magdalena Szymala, Marek Skowronek

Idea Studio offers specialized production, exhibition, publishing and advertising services.